Studeren in het buitenland

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht bevordert en ondersteunt in financiële zin studies van Leidse rechtenstudenten aan Britse en andere Anglo-Amerikaanse universiteiten.

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht beschikt over een klein fonds. Uit deze fondsen kunnen bescheiden subsidies worden verstrekt aan Leidse studenten, die Anglo-Amerikaans recht studeren aan een buitenlandse universiteit. De voorkeur gaat uit naar universiteiten in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

Verzoeken met CV, motivering, aanbevelingen en cijferlijst kunnen per e-mail gestuurd worden naar de penningmeester van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht, Dr M. (Martijn) van Kogelenberg  (info@ioaal.com).