Studeren in het buitenland

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht bevordert en ondersteunt in financiële zin studies van Leidse rechtenstudenten aan Britse en andere Anglo-Amerikaanse universiteiten.

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht beschikt over een klein fonds. Uit deze fondsen kunnen bescheiden subsidies worden verstrekt aan Leidse studenten, die Anglo-Amerikaans recht studeren aan een buitenlandse universiteit. De voorkeur gaat uit naar universiteiten in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

Tot slot kunnen verzoeken met CV, motivering, aanbevelingen en cijferlijst per e-mail gestuurd worden naar de penningmeester van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht, mevrouw Y. in ’t Veld-de Bok (y.intveld.debok@gmail.com).