Algemeen

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht werd opgericht door professor Basil Markesinis en in 1988 geopend door H.R.H. the Prince of Wales.

De opening door H.R.H. the Prince of Wales

Anglo-Amerikaans Recht

De aanwezigheid van prins Charles onderstreepte niet alleen het succesvolle en zeer gewaardeerde verleden, maar ook de veelbelovende toekomst van de Anglo-Amerikaanse betrekkingen op het gebied van het recht. Het zijn deze relaties die de kern van de inspanningen van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht vormden en nog steeds vormen.

Op 22 oktober 1999 werd een plaquette onthuld door de Rt. Hon. the Lord Irvine of Lairg, Lord High Chancellor van Groot-Brittannië, ter gelegenheid van de succesvolle bevordering van nauwe Engels-Nederlandse juridische betrekkingen door het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht sinds het officieel werd geopend door H.R.H. the Prince of Wales op 27 oktober 1988.

De onthulde plaquette

Anglo-Amerikaans Recht

Het bestuur van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht bestaat uit de volgende leden:

De doelen van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht zijn:

 • de kennis van het Anglo-Amerikaanse recht bevorderen;
 • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Anglo-Amerikaanse recht;
 • het verzorgen van contacten tussen Anglo-Amerikaanse en Nederlandse advocaten en rechtenstudenten;
 • voorts al hetgeen dat daarmee direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht tracht zijn doelstellingen onder meer te bereiken door:

 • ondersteuning van Leidse leerstoelen Anglo-Amerikaans recht;
 • het ondersteunen van personeelsuitwisselingen tussen Leiden en Britse en andere Anglo-Amerikaanse rechtenfaculteiten;
 • ondersteuning van studies van Leidse rechtenstudenten aan Britse en andere Anglo-Amerikaanse universiteiten;
 • verzamelen en bestuderen van vakliteratuur en documentatie;
 • het leggen en onderhouden van contacten met personen en instanties die van belang zijn voor de verwezenlijking van genoemde doelstellingen van de stichting;
 • het ondersteunen van cursussen, symposia, seminars en conferenties;
 • het uitvoeren van projecten op het gebied van Anglo-Amerikaans recht, zowel nationaal als internationaal.

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht heeft niet als doel winst te maken.

Het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht is ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 41167477.